Rabarber utvecklar Wordmallar åt Norstedts och Rabén & Sjögren

Rabarber har utvecklat smarta Wordmallar som hjälper Norstedts och Rabén & Sjögren att enkelt skapa snygga brev som följer den grafiska profilen.

Några exempel på funktioner i Norstedts och Rabén & Sjögrens Wordmallar:
– Logotyp-funktion för att enkelt kunna välja om loggan är med eller inte i dokumentet.
– Knappar för att växla mellan mallens formatmallar.
– Val om sidnumering ska vara med eller inte i dokumentet.
– Språkfunktion som styr datumformat, stavningskontroll och alla personliga uppgifter.

Rabarber skapar Teracoms Officemallar Med hjälp av Teracoms lättanvända Wordmallar och PowerPointmallar, kan även ovana användare skapa snygga och professionella dokument. Vårt fokus var som vanligt att skapa användarvänliga och dynamiska mallar med smarta funktioner.  
Fräscha Wordmallar åt Uppsalahem Rabarber tog fram ett antal riktigt snygga Wordmallar för att skapa brev, informationsblad, trapphusinformation, blanketter, pressmeddelanden och rapporter åt Uppsalahem.  
Rabarber vidareutvecklar Lantmännens Wordmallar Rabarber har i ett flertal år arbetat med Lantmännens mallar. Mallarna används av hela Lantmännen-koncernen och finns anpassade för flera olika versioner av Office.  
Uppgradering av Officemallar för Teknikföretagen till Office 2010 Rabarber har skapat Teknikföretagens Officemallar för Word, Excel och PowerPoint. I samband med uppgraderingen till Office 2007 gick vi igenom samtliga dokumentmallar igen och gjorde en nogrann översyn av all funktionalitet.  
LKAB effektiviserar med smarta mallar När LKAB tog ett helhetsgrepp runt sin grafiska profil fick Rabarber uppdraget att utveckla Word- och PowerPoint-mallar. Smarta mallar som ska fungera i hela koncernen togs fram.  
Rabarber utvecklar Wordmallar för trycksaker åt Enköpings kommun Rabarber skapade Wordmallar för trycksaker i Word åt Enköpings kommun. Vår lösning innefattade många smarta funktioner för färg- och bildhantering. Allra mest stolta är vi över funktionen för att infoga sidlayouter.  

Några fler projekt där vi har utvecklat Wordmallar: