Rabarber utvecklar Wordmallar för trycksaker åt Enköpings kommun

Enköpings kommun har tagit fram ett snyggt manér för foldrar, affischer och andra trycksaker. Istället för att skapa den här typen av dokument i InDesign, ville de att vanliga användare skulle kunna sätta ihop trycksakerna direkt i Word. Det skulle vara enkelt att infoga bilder och att jobba med den framtagna färgpaletten. Bilder och färger skulle förstås bli rätt! Enköpings kommun jobbar i Office 2003 så Rabarber skapade mycket smarta Wordmallar för Word 2003.


Rabarbers uppdrag innefattade en överföring av den framtagna layouten till Word. I Wordmallarna såg en logotypfunktion till att samtliga enheter inom kommunen skulle kunna använda samma mallar. Vi skapade programmerade lösningar för en bildbank så att användarna enkelt fick tillgång till rätt bilder i rätt storlek och upplösning. Vi utvecklade också en färgfunktion som tillgängliggjorde Enköpings kommuns färgpalett samt en funktion som gjorde det möjligt att infoga olika layouter från en ”palett” för att på så sätt bygga upp flersidiga foldrar, en sida i taget.

Fräscha Wordmallar åt Uppsalahem Rabarber tog fram ett antal riktigt snygga Wordmallar för att skapa brev, informationsblad, trapphusinformation, blanketter, pressmeddelanden och rapporter åt Uppsalahem.  
LKAB effektiviserar med smarta mallar När LKAB tog ett helhetsgrepp runt sin grafiska profil fick Rabarber uppdraget att utveckla Word- och PowerPoint-mallar. Smarta mallar som ska fungera i hela koncernen togs fram.  
Uppgradering av Officemallar för Teknikföretagen till Office 2010 Rabarber har skapat Teknikföretagens Officemallar för Word, Excel och PowerPoint. I samband med uppgraderingen till Office 2007 gick vi igenom samtliga dokumentmallar igen och gjorde en nogrann översyn av all funktionalitet.  
Rabarber skapar Teracoms Officemallar Med hjälp av Teracoms lättanvända Wordmallar och PowerPointmallar, kan även ovana användare skapa snygga och professionella dokument. Vårt fokus var som vanligt att skapa användarvänliga och dynamiska mallar med smarta funktioner.  
Rabarber vidareutvecklar Lantmännens Wordmallar Rabarber har i ett flertal år arbetat med Lantmännens mallar. Mallarna används av hela Lantmännen-koncernen och finns anpassade för flera olika versioner av Office.  
Rabarber utvecklar Wordmallar för trycksaker åt Enköpings kommun Rabarber skapade Wordmallar för trycksaker i Word åt Enköpings kommun. Vår lösning innefattade många smarta funktioner för färg- och bildhantering. Allra mest stolta är vi över funktionen för att infoga sidlayouter.  

Några fler projekt där vi har utvecklat Wordmallar: