Excelmallar åt Newsec

Rabarber har skapat Excelmallar åt Newsec Corporate Finance som säkerställer att diagram och tabeller får rätt färger och format. Diagrammen används i Worddokument och i den PowerPointmall som vi samtidigt utvecklade.