LKAB effektiviserar med smarta mallar

När LKAB:s grafiska profil gjordes om fick Rabarber uppdraget att utveckla Word- och PowerPoint-mallar åt koncernen. Vi tog bland annat fram mallar för brev, fax, utredningar, pressmeddelanden, meddelanden, protokoll och rapporter som skapas i Word. LKAB har kontor i flera länder och därför var de viktigt med en avancerad språkfunktion och en adressfunktion som skulle generera rätt sidfötter i mallarna. Språkfunktionen styr inte bara stavningskontroll utan språk på samtliga etiketter i mallarna, exempelvis i sidhuvudet och i adressen. Adressfunktionen gör det möjligt för användare på LKAB:s alla kontor att välja sin egen adress.

LKAB effektiviserar med smarta mallar När LKAB tog ett helhetsgrepp runt sin grafiska profil fick Rabarber uppdraget att utveckla Word- och PowerPoint-mallar. Smarta mallar som ska fungera i hela koncernen togs fram.  
Uppgradering av Officemallar för Teknikföretagen till Office 2010 Rabarber har skapat Teknikföretagens Officemallar för Word, Excel och PowerPoint. I samband med uppgraderingen till Office 2007 gick vi igenom samtliga dokumentmallar igen och gjorde en nogrann översyn av all funktionalitet.  
Rabarber utvecklar Wordmallar för trycksaker åt Enköpings kommun Rabarber skapade Wordmallar för trycksaker i Word åt Enköpings kommun. Vår lösning innefattade många smarta funktioner för färg- och bildhantering. Allra mest stolta är vi över funktionen för att infoga sidlayouter.  
Fräscha Wordmallar åt Uppsalahem Rabarber tog fram ett antal riktigt snygga Wordmallar för att skapa brev, informationsblad, trapphusinformation, blanketter, pressmeddelanden och rapporter åt Uppsalahem.  
Rabarber skapar Teracoms Officemallar Med hjälp av Teracoms lättanvända Wordmallar och PowerPointmallar, kan även ovana användare skapa snygga och professionella dokument. Vårt fokus var som vanligt att skapa användarvänliga och dynamiska mallar med smarta funktioner.  
Rabarber vidareutvecklar Lantmännens Wordmallar Rabarber har i ett flertal år arbetat med Lantmännens mallar. Mallarna används av hela Lantmännen-koncernen och finns anpassade för flera olika versioner av Office.  

Några fler projekt där vi har utvecklat Wordmallar: