Powerpointmallar

Rabarber gillar PowerPoint

Idag använder många företag PowerPoint för att skapa presentationer. PowerPoint kan vara ett lättanvänt verktyg, men det är långt i från alla som tycker att de snabbt och enkelt kan skapa professionella presentationer.

Alla typer av PowerPointmallar

Vi gör enkla PowerPoint-mallar men har också utvecklat ett verktyg som gör det möjligt att skapa presentationsmallar med möjligheter långt utanför vad en vanlig PowerPoint-mall tillåter. Det går att ha ett obegränsat antal mallsidor och det blir lätt för användaren att välja mellan olika layouter. Vårt verktyg är enkelt att använda och mycket flexibelt. Det anpassas alltid efter företagets grafiska design och har fullt stöd för allt från olika färgfunktioner, logotypefunktioner, bildbank och språkversioner. Vi har också skapat funktioner för utökad sidfotsinformation, för att infoga olika typer av textrutor, illustrationer etc.

Baserat på ert underlag kan vi ta fram ett förslag på lösning. Vi ser snabbt vilka funktioner som ni kan ha nytta av och bygger endast in de funktioner som behövs för ditt företag.

Våra presentationslösningar går att anpassa för samtliga Officeversioner, Office 2013, Office 365, Office 2010, Office 2007 och också för äldre versioner som Office 2002 och Office 2003.

Några projekt där vi har skapat PowerPointmallar:

SGX (Singapore Exchange) / Lindahl / Blue CarrotInvestor / Lantmännen / Teknikföretagen / Norstedts förlag / Rabén & Sjögren / Teracom / Niam / Vattenfall /  Saab / The Absolut Company / PP Pension / Diplomat / Newsec Coporate Finance / Stronghold / Bambino Mam / Holmen / Munksjö / Kaluha / Tyréns / Statens historiska muséer / Duni / Sveriges Radio