Rabarber vidareutvecklar Lantmännens Wordmallar

Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk med varumärken som Axa, Kronfågel, Start, Weibulls etc. Rabarber har under flera år varit Lantmännens leverantör när det gäller att skapa effektiva mallar för Word, Excel och PowerPoint. 

Mallarna används av hela Lantmännen-koncernen och finns anpassade för flera olika versioner av Office. Arbetet med mallarna är fortlöpande och i skrivande stund (hösten 2010) har vi exempelvis precis skapat en ny adressfunktion för mallarna som innefattar en koppling mot Lantmännens egna adressregister i Active Directory (AD).

Exempel på mallar som är framtagna för Lantmännen:
Brev, Fax, Protokoll, Rapport, Nyhetsbrev, Beslut, Namnetiketter, Pärmetiketter och Diplom

Några exempel på funktioner som återfinns i Wordmallarna är:
– Logotypefunktion med dynamisk bildbank för Lantmännens logotyper
– Utökad profilfunktion med möjlighet för användarna att lägga upp flera avsändarprofiler
– Funktion för att välja mellan Lantmännens siluetter/designbilder
– Rubriknumreringsfunktion
– Försättsbladsfunktion

Fräscha Wordmallar åt Uppsalahem Rabarber tog fram ett antal riktigt snygga Wordmallar för att skapa brev, informationsblad, trapphusinformation, blanketter, pressmeddelanden och rapporter åt Uppsalahem.  
Uppgradering av Officemallar för Teknikföretagen till Office 2010 Rabarber har skapat Teknikföretagens Officemallar för Word, Excel och PowerPoint. I samband med uppgraderingen till Office 2007 gick vi igenom samtliga dokumentmallar igen och gjorde en nogrann översyn av all funktionalitet.  
Rabarber vidareutvecklar Lantmännens Wordmallar Rabarber har i ett flertal år arbetat med Lantmännens mallar. Mallarna används av hela Lantmännen-koncernen och finns anpassade för flera olika versioner av Office.  
Rabarber skapar Teracoms Officemallar Med hjälp av Teracoms lättanvända Wordmallar och PowerPointmallar, kan även ovana användare skapa snygga och professionella dokument. Vårt fokus var som vanligt att skapa användarvänliga och dynamiska mallar med smarta funktioner.  
LKAB effektiviserar med smarta mallar När LKAB tog ett helhetsgrepp runt sin grafiska profil fick Rabarber uppdraget att utveckla Word- och PowerPoint-mallar. Smarta mallar som ska fungera i hela koncernen togs fram.  
Rabarber utvecklar Wordmallar för trycksaker åt Enköpings kommun Rabarber skapade Wordmallar för trycksaker i Word åt Enköpings kommun. Vår lösning innefattade många smarta funktioner för färg- och bildhantering. Allra mest stolta är vi över funktionen för att infoga sidlayouter.  

Några fler projekt där vi har utvecklat Wordmallar: