Rabarber tar fram snygga och smarta Wordmallar åt Miljöstyrningsrådet

Rabarber har tagit fram ett antal Wordmallar åt Miljöstyrningsrådet som följer MSR:s grafiska form. Mallarna används för att skapa brev, PM och rapporter och innehåller många smarta funktioner för att göra dem mer flexibla. Det är enkelt att exempelvis styra om dokumenten ska ha rubriknumrering eller ej och går blixtsnabbt att ändra information som förekommer på flera positioner i dokumentet i efterhand. Dokumenten innehåller också språkfunktioner, innehållsförteckning etc.

Magnus Ingerstedt på Liedgren Design gjorde den snygga formen!

Rabarber utvecklar Wordmallar för trycksaker åt Enköpings kommun Rabarber skapade Wordmallar för trycksaker i Word åt Enköpings kommun. Vår lösning innefattade många smarta funktioner för färg- och bildhantering. Allra mest stolta är vi över funktionen för att infoga sidlayouter.  
Rabarber skapar Teracoms Officemallar Med hjälp av Teracoms lättanvända Wordmallar och PowerPointmallar, kan även ovana användare skapa snygga och professionella dokument. Vårt fokus var som vanligt att skapa användarvänliga och dynamiska mallar med smarta funktioner.  
Uppgradering av Officemallar för Teknikföretagen till Office 2010 Rabarber har skapat Teknikföretagens Officemallar för Word, Excel och PowerPoint. I samband med uppgraderingen till Office 2007 gick vi igenom samtliga dokumentmallar igen och gjorde en nogrann översyn av all funktionalitet.  
Rabarber vidareutvecklar Lantmännens Wordmallar Rabarber har i ett flertal år arbetat med Lantmännens mallar. Mallarna används av hela Lantmännen-koncernen och finns anpassade för flera olika versioner av Office.  
LKAB effektiviserar med smarta mallar När LKAB tog ett helhetsgrepp runt sin grafiska profil fick Rabarber uppdraget att utveckla Word- och PowerPoint-mallar. Smarta mallar som ska fungera i hela koncernen togs fram.  
Fräscha Wordmallar åt Uppsalahem Rabarber tog fram ett antal riktigt snygga Wordmallar för att skapa brev, informationsblad, trapphusinformation, blanketter, pressmeddelanden och rapporter åt Uppsalahem.  

Några fler projekt där vi har utvecklat Wordmallar: