Rabarber utvecklar Excelmallar för diagram åt Vattenfall

Rabarber har arbetat med Vattenfall i flera olika projekt. I ett projekt tog Rabarber fram Excelmallar för Vattenfall som gör det snabbt och enkelt att skapa diagram och tabeller som följer den grafiska profilen. Här var det viktigt att på ett enkelt sätt kunna välja mellan olika färgserier. Vattenfalls lösning togs fram för Office 2003.

  

 I ett annat  projekt tog vi fram mallar åt Svenska skidförbundet där Vattenfall var beställare i sin roll som huvudsponsor åt Svenska skidförbundet. Den lösningen är speciellt då man hade ett behov av att enkelt kunna infoga ett stort antal logotyper i sina PowerPoint-presentationer och Wordmallar.

 Vi har också tagit fram mindre lösningar åt Vattenfall Nuon samt Vattenfall Scottish Power.