Rabarber utvecklar smart Excelmall för diagram åt Investor

Investor hade behov av att skapa olika typer av diagram som följde den grafiska profilen. Eftersom diagram används mycket är det förstås en fördel när det går snabbt och effektivt att skapa diagram. Vi skapade också en PowerPoint-lösning för presentationer och en kvartalsrapportmall i Word. Båda dessa matchas av Excelmallen för diagram.

Investors Excelmall innehåller diagramtyper som stapeldiagram, liggande stapeldiagram, kombinationsdiagram och ringdiagram. Förutom funktioner för att skapa diagram efterfrågade man också möjligheten att genom ett val styra vilken information som infogades i sidfoten i kalkylblad.