Smarta färgfunktioner i Sveriges Radios PowerPointmall

När en användare på Sveriges Radio startar sin PowerPointmall visas en dialogruta där man väljer vilken logotype som ska användas. Varje logotyp är kopplad till en färgpalett och rätt palett visas automatiskt när man har valt logga. Därefter har användaren möjlighet att välja huvudfärg i sin presentation bland färgerna i färgpaletten.

Det går också att välja mellan en vit eller svart bakgrund i presentationen.


Rabarbers PowerPoint-mall hjälper användarna att snabbt skapa snygga presentationer enligt den grafiska formen, utan att behöva några egentliga förkunskaper i PowerPoint. Som vanligt sköter användaren alla val och inställningar via enkla gallerier och formulär.

Förutom färgfunktionerna innehåller Sveriges Radios PowerPointmall flera andra smarta funktioner som till exempel en bildbank!

Rabarbers lösningar till Sveriges Radio innefattar presentationmallar för Office 2003 och 2010 samt Wordmallar för Office 2003 och 2010.