Wordmallar med spännande design åt Albihns.Zacco

Albihns.Zacco har en spännande grafisk form som de förstås vill ska genomsyra de dokument som företaget skapar. Rabarber har tagit fram ett antal Wordmallar åt Albihns.Zacco som genererar dokument med designade utseenden. Det innefattar bland annat mallar för inbjudningar, produktblad etc.

Mallarna innehåller funktioner för att styra vilka bilder och färger som dokumentet innehåller. Genom att använda mallarna kan även en ovan Word-användare skapar snygga och spännade dokument!
Eftersom företaget använder olika namn i olika länder, har mallarna logotypfunktioner som infogar olika logotyper i dokumenten. På motsvarande sätt kan man välja mellan de olika färgerna i företagets färgpalett och mallarna innehåller förstås också en språkfunktion som gör att standardtexter infogas på rätt språk och att rätt stavningskontroll används i mallarna.

Rabarber skapar Teracoms Officemallar Med hjälp av Teracoms lättanvända Wordmallar och PowerPointmallar, kan även ovana användare skapa snygga och professionella dokument. Vårt fokus var som vanligt att skapa användarvänliga och dynamiska mallar med smarta funktioner.  
Uppgradering av Officemallar för Teknikföretagen till Office 2010 Rabarber har skapat Teknikföretagens Officemallar för Word, Excel och PowerPoint. I samband med uppgraderingen till Office 2007 gick vi igenom samtliga dokumentmallar igen och gjorde en nogrann översyn av all funktionalitet.  
Rabarber vidareutvecklar Lantmännens Wordmallar Rabarber har i ett flertal år arbetat med Lantmännens mallar. Mallarna används av hela Lantmännen-koncernen och finns anpassade för flera olika versioner av Office.  
Rabarber utvecklar Wordmallar för trycksaker åt Enköpings kommun Rabarber skapade Wordmallar för trycksaker i Word åt Enköpings kommun. Vår lösning innefattade många smarta funktioner för färg- och bildhantering. Allra mest stolta är vi över funktionen för att infoga sidlayouter.  
Fräscha Wordmallar åt Uppsalahem Rabarber tog fram ett antal riktigt snygga Wordmallar för att skapa brev, informationsblad, trapphusinformation, blanketter, pressmeddelanden och rapporter åt Uppsalahem.  
LKAB effektiviserar med smarta mallar När LKAB tog ett helhetsgrepp runt sin grafiska profil fick Rabarber uppdraget att utveckla Word- och PowerPoint-mallar. Smarta mallar som ska fungera i hela koncernen togs fram.  

Några fler projekt där vi har utvecklat Wordmallar: