LKAB effektiviserar med smarta mallar

När LKAB:s grafiska profil gjordes om fick Rabarber uppdraget att utveckla Word- och PowerPoint-mallar åt koncernen. Vi tog bland annat fram mallar för brev, fax, utredningar, pressmeddelanden, meddelanden, protokoll och rapporter som skapas i Word. LKAB har kontor i flera länder och därför var de viktigt med en avancerad språkfunktion och en adressfunktion som skulle generera rätt sidfötter i mallarna. Språkfunktionen styr inte bara stavningskontroll utan språk på samtliga etiketter i mallarna, exempelvis i sidhuvudet och i adressen. Adressfunktionen gör det möjligt för användare på LKAB:s alla kontor att välja sin egen adress.