LKAB effektiviserar med smarta mallar

När LKAB:s grafiska profil gjordes om fick Rabarber uppdraget att utveckla Word- och PowerPoint-mallar åt koncernen. Vi tog bland annat fram mallar för brev, fax, utredningar, pressmeddelanden, meddelanden, protokoll och rapporter som skapas i Word. LKAB har kontor i flera länder och därför var de viktigt med en avancerad språkfunktion och en adressfunktion som skulle generera rätt sidfötter i mallarna. Språkfunktionen styr inte bara stavningskontroll utan språk på samtliga etiketter i mallarna, exempelvis i sidhuvudet och i adressen. Adressfunktionen gör det möjligt för användare på LKAB:s alla kontor att välja sin egen adress.

Logotype Wordmallar åt Södertälje kommun Rabarber har skapat ett antal Wordmallar åt Södertälje kommun för vanliga kontorsdokument som tjänsteskrivelser, protokoll och rapporter. Utöver det tog vi också fram specialanpassade Wordmallar för trycksaker som affischer, foldrar och broschyrer.  
Wordmallar åt Uppsalahem Rabarber tog fram ett antal riktigt snygga Wordmallar för att skapa brev, informationsblad, trapphusinformation, blanketter, pressmeddelanden och rapporter åt Uppsalahem.  
Logotype Smarta Officemallar åt SOS Alarm Rabarber skapade bland annat Wordmallar för brev, rapporter, mötesanteckningar och styrande dokument åt SOS Alarm. Mallarna har många smarta funktioner som hjälper användarna att arbeta effektivt i Word.  
Logotype Heltäckande Officelösning åt Advokatfirman Vinge Ett av de största Wordmallsprojekten vi har arbetat med är Advokatfirman Vinges mallprojekt. Wordmallarna är helt specialanpassade efter Vinges önskemål. Förutom Wordmallar skapade vi också en presentationslösning och diagramfunktion som ger Advokatfirman Vinge en heltäckande lösning för Office.  
LKAB effektiviserar med smarta mallar När LKAB tog ett helhetsgrepp runt sin grafiska profil fick Rabarber uppdraget att utveckla Word- och PowerPoint-mallar. Smarta mallar som ska fungera i hela koncernen togs fram.  
Rabarber vidareutvecklar Lantmännens Wordmallar Rabarber har i ett flertal år arbetat med Lantmännens mallar. Mallarna används av hela Lantmännen-koncernen och finns anpassade för flera olika versioner av Office.  

Några fler projekt där vi har utvecklat Wordmallar: