Officemallar åt Business Sweden

Rabarber har skapat Officemallar för Word, PowerPoint och Excel åt Business Sweden. Den diagram- och tabellfunktion som skapades för Excel innehåller funktioner för att skapa olika typer av diagram, såsom till exempel olika typer av stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram, ytdiagram och kombinationdiagram. Diagrammen kan anpassas med specialanpassade funktioner som hanterar axlar och stödlinjer och färger på ett enkelt sätt. Diagrammen kan användaren använda i Word och PowerPoint genom att enkelt kopiera dem till sina dokument.

Exempeldiagram

Diagram som har skapats med diagramverktyget kan infogas i presentationer eller Worddokument.

 

Vi skapade också en rapportmall som används i Word med funktioner för att styra innehåll och layout. Användarna kan till exempel infoga avdelningssidor/kapitelsidor för att dela upp långa dokument på ett snyggt sätt. Det finns också en funktion för att infoga en sistasida med avvikande layout.

Presentationslösningen för PowerPoint har exempelvis ett omfattande galleri för att infoga färdiga inspirationssidor som användarna kan använda för att skapa snygga och professionella presentationer. Presentationslösningen innehåller också en diagramfunktion för de användare som vill skapa sina diagram direkt i PowerPoint och få samma utseende som diagrammen får när de skapas med diagramverktyget i Excel.

 

Inspirationssidor

Inspirationssidor kan enkelt infogas via ett galleri i Business Swedens presentationsmall.