PowerPoint-verktyg åt Scania

Rabarber har utvecklat ett presentationsverktyg åt Scania som gör det enkelt för användare att skapa snygga presentationer som följer den grafiska identiteten.

En viktig identitetsbärare för den visuella identiteten är Scanias eget typsnitt som man ville kunna använda i presentationer. För att underlätta användandet tog vi fram en funktion som gör det möjligt för användarna att välja om en presentation ska använda det egna Scania-typsnittet eller ett standardtypsnitt för Office. På det sättet går det även att redigera och visa presentationer för användare som inte har Scanias eget typsnitt installerat.

Rabarber utvecklade också en bildbank som gör det enkelt att infoga speciellt framtagna bilder för Scanias PowerPoint-presentationer.

 

Scania presentationsverktyg

Scanias presentationsverktyg gör det enkelt att skapa snygga presentationer.

 

Övriga funktioner som utvecklades åt Scania var ett bibliotek med färdiga inspirationssidor för exempelvis flödesscheman, tabeller och kartsidor. Det finns också en funktion för att infoga och använda en navigationsbox samt extra logotyper. Scania ville också kunna formatera diagram som infogas i PowerPoint. Genom att klicka på Format Chart anpassas ett markerat diagram till Scanias grafiska profil.

 

Scania exempelsidor med diagram

Exempelsidor med diagram som har skapats med Scanias mallverktyg.