Presentations- och diagramlösning åt Nordea

Nordea ville ha en mer modern presentationsmall som gav sina användare möjlighet att skapa presentationer i såväl wideformat (16:9), liggande A4-format samt det klassiska 4:3-formatet. Mallen används av Nordea över hela världen och måste därför ha språkstöd och vara lätt att använda för samtliga medarbetare. Mallen har ett antal olika layouter för startsidorna för att ge användarna möjlighet till flexibilitet men ändå inom ramen för den grafiska profilen.

 

Startsidor

Två av Nordeas layouter för startsidor

 

Mallen skulle ge användarna möjlighet att enkelt arbeta med helt utfallande bilder från en bildbank som vi byggde helt anpassad till PowerPoint. Logotypen infogas automatiskt av mallen anpassad efter den bild som den ska ligga på när man har utfallande bilder, det vill säga en negativ (vit) logotyp på mörkare bilder och en blå logotyp på ljusa bilder. Mallen har relativt många olika layouter men är ändå enkel att använda.

Exempelsidor

Exempel på layouter i Nordeas mall

 

Eftersom man arbetar mycket med diagram har Nordea en diagramlösning både i Excel och i PowerPoint. Det innebär att det inte har någon betydelse i vilket program som användarna skapar sina diagram. De ser likadana ut oavsett om de skapas i Excel eller PowerPoint och är förstås anpassade efter den grafiska profilen.

 

Diagram

Diagram som har skapats av Nordeas diagramverktyg