Professionella mallar åt Singapore Exchange, SGX

När SGX startar sin presentationsmall visas en startdialogruta där de kan välja hur förstasidan i presentationen ska se ut. Startsidan är kopplad till en bildbank så de kan välja mellan olika illustrationer som visas i bakgrunden och de har möjlighet att välja vilken logotyp som ska infogas på startsidan samt kan fylla i startsidans grundläggande information som titel, datum och versionsnummer. Därefter börjar de jobba med att bygga upp innehållet i sin presentation.

Mallen är omfattande och innefattar bland annat ett komplett galleri med olika typer av specialsidor/typsidor som användarna ska kunna välja mellan. När användarna jobbar med SGX:s färgpalett väljer de ur specialutvecklade paletter för att endast ha åtkomst till företagets egna färger. Det finns en bildbank som ser till att användarna jobbar med SGX:s egna bilder och att de infogas i rätt upplösning, storlek och position.

SGX presentation tool

SGX:s presentationsverktyg gör det enkelt att skapa snygga presentationer.

Mallen blir komplett med ett verktyg som styr diagram och tabeller i Excel, vilket gör det enkelt att snabbt skapa snygga diagram där färger, typsnitt och teckenstorlekar alltid är rätt. Diagrammen skapas i storlekar som matchar PowerPoint-mallen så att det alltid blir snyggt när man har flera diagram på samma sida i presentationen.

SGX presentationssidor

SGX presentationssidor