Smarta Officemallar till SOS Alarm

Rabarber har utvecklat Officemallar åt SOS Alarm som är specialutvecklade för att matcha de specifika behov som SOS Alarm har. I samtliga mallar styr vi förstås teckensnitt, layout och satsyta, färgpalett och allt annat man kan önska sig avseende en mall.

Wordmallarna har utöver det funktioner för att styra försättsblad, innehållsförteckningar och rubriknumrering. Man kan också välja vilket språk man ska skriva på och detta styr också den grundläggande dokumentinformationen så att den översätts automatiskt. Dokumenten säkerhetsklassificeras/informationsklassificeras också av mallarna.

Rapportmall

Rapportmall åt SOS Alarm

Presentationslösningen består av en presentationsmall med olika layouter för olika typer av innehåll. Mallen har förstås färgpalett och teckensnittspalett. Till den har vi också skapat ett stort antal funktioner som gör det möjligt att skapa snygga presentationer på ett enkelt sätt. En bildbank ser till att användarna har rätt bilder, men också illustrationer och ikoner. Det finns en funktion för att infoga en animation samt specialfunktioner för färgpaletten samt innehållsförteckningar.

Exempelsidor

Startsida och innehållssida i SOS Alarms presentationsmall.En mycket funktion som sparar användarna enormt mycket tid är att SOS Alarm har ett galleri för färdiga sidor som användarna kan infoga i presentationerna. Dessa sidor är välarbetade och innehåller både bilder och text som hjälper användarna att skapa professionella presentationer. Många av sidorna har animationer eller videofilmer som ger extra tyngd åt presentationerna.

Exempelsidor

Olika innehållssidor i SOS Alarms presentationsmall.

 

Utöver ovan beskrivna funktioner för Word och PowerPoint har SOS Alarm en diagramfunktion för att styra diagrammens utseenden enligt den grafiska profilen. Diagrammen skapas i Excel och kan användas i exempelvis presentationerna och Worddokument.