Smarta Officemallar åt Svefa

Bold skapade formen och Rabarber mallar och verktyg när Svefa gjorde om sin grafiska identitet för presentationsmaterial och Wordmallar. Vi skapade en presentationsmall med tilläggsfunktionlitet, några olika Wordmallar samt en diagram- och tabellfunktion för Excel.

 

Exempelsidor

Svefas presentationslösning har bildbank och funktionalitet för diagram och tabeller.

 

Utöver de vanliga funktionerna i en presentationsmall, som att vi styr färgpalett, typsnitt och mallens olika layouter, finns en del tilläggsfunktioner som hjälper användarna att skapa snygga presentationer inom den grafiska profilen. I PowerPoint kan användarna också enkelt infoga en animerad startsida, välja mellan bilder i presentationsmallens bildbank och applicera färdiga teckenformat på texten på ett formatmallsliknande sätt.

När användaren startar Excel finns ett diagramverktyg som gör att det går snabbt och enkelt att skapa diagram som följer den grafiska profilen gällande allt man kan önska; färger, typsnitt, axlar och stödlinjer formateras automatiskt. Diagrammen kan sedan infogas i PowerPoint eller i Word, till exempel i Wordmallen för längre dokument. Den mallen har en funktion som gör att användaren kan välja mellan olika layouter för försättsbladet, styra om dokumentet har rubriknumrering eller inte samt infoga en sistasida med avvikande utseende.

 

Wordmall för rapporter

I Svefas Wordmall för längre dokument kan användaren välja mellan olika utseenden på försättsbladet och skapa snygga sidor för alla typer av innehåll.