Tillgänglighetsanpassade Wordmallar

Från och med hösten 2018 började ett webbtillgänglighetsdirektiv att gälla i alla EU-länder. Webbtillgänglighetsdirektivet innebär att offentlig sektor och statliga kommunala bolag ska uppfylla tillgänglighetskraven (EN301549). Webbplatser och dokument som publiceras på Internet ska vara tillgänglighetsanpassade så att informationen kan tas emot av personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Några av de krav som ställs på dokumenten är:

  • Dokumentstrukturen måste gå att tolka av en skärmläsare.
  • Bilder, diagram och andra objekt/figurer måste märkas med en alternativtext som förklarar dess innehåll.
  • Rubriker ska skapas med formatmallar som säkerställer att de har rätt nivå. Det är också viktigt att rubrikerna i dokument kommer i rätt hierarkisk ordning.
  • Färger måste ha hög kontrast för att text och illustrationer ska vara så tydliga som möjligt.
  • Tabeller måste skapas med en enkel struktur.
  • Inga bilder eller andra objekt får vara flytande.

Exempel på projekt – Finspångs kommun

Finspångs kommun behövde tillgänglighetsanpassade mallar enligt WCAG. Man hade tagit fram en ny snygg grafisk profil och ville få lättanvända mallar som gjorde det enkelt för användarna att skapa dokument som följde tillgänglighetskraven.

Rabarber tog fram tillgänglighetsanpassade mallar för olika typer av kontorsdokument samt mallar för att skapa informationsblad, affischer och andra dokument som sticker ut mer grafiskt.

 

Tillgänglighetsanpassade dokumentmallar

Tillgänglighetsanpassade mallar

Klicka här om du vill läsa mer om Finspångs kommuns mallar.

Exempel på projekt – Södertälje kommun

Rabarber har utvecklat snygga och lättanvända mallar som matchar Södertälje kommuns grafiska profil. I mallpaketet skapades presentationsmallar och diagramverktyg samt mallar för Word för många olika typer av dokument. Användarna kan välja att skapa vanliga ”kontorsdokument” såsom brev, protokoll och tjänsteskrivelser. Men de kan också välja mellan ett antal olika layoutmallar för flyers, affischer och foldrar.

Det var också viktigt för Södertälje kommun att kunna skapa tillgänglighetsanpassade dokument. Man ville kunna möta tillgänglighetskraven, men ändå i största möjliga mån behålla den grafiska formgivningen av mallarna. Därför skapade vi särskilda dokumentmallar som är tillgänglighets­anpassade till Södertälje kommun.

De tillgänglighetsanpassade mallarna har en något förenklad struktur mot övriga dokumentmallar men ändå samma grafiska manér. Användarna hittar de tillgänglighetsanpassade mallarna under en egen kategori med mallar direkt i en mallstartsmeny när de startar programmen.

De tillgänglighetsanpssade mallarna ligger i en egen kategori bland Södertälje kommuns mallar.

Tillgänglighetsanpassade PDF:er

När du har korrekta tillgänglighetsanpassade Worddokument blir arbetet att spara ut en tillgänglighetsanpassad PDF snabbt och enkelt. Spara ditt tillgänglighetsanpassade Worddokument som en PDF, så kommer det mesta av arbetet med att göra PDF-dokumentet tillgänglighetsanpassat att ske automatiskt. Du behöver bara slutputsa PDF-dokumentet och sedan är du klar och kan publicera ditt tillgängliga dokument.

vill du veta mer
Anna
Hör av dig till Anna.
anna@rabarber.se
t: 08-18 25 00
m: 0708-18 25 26