Presentationsmall för utbildningar åt Volvo

Tidigare togs utbildningsmaterial till kurser inom Volvo fram i ett Flash-baserat verktyg som endast ett fåtal medarbetare på Volvo kunde hantera. Volvo hade ett önskemål om att kursansvariga istället skulle kunna skapa och redigera hela kursmaterialet till sina utbildningar själva.

Rabarber utvecklade därför ett skräddarsytt verktyg i PowerPoint som gör att utbildningsansvariga kan skapa och redigera sitt utbildningsmaterial direkt i PowerPoint. För att lyckas med det behövdes specialanpassade verktyg som underlättar arbetet för den som skriver kursmaterialet, och som gör det möjligt att dela upp omfattande kurser i olika kapitel/delar.

 

Presentationslösing för utbildningar

Presentationslösning för utbildningar

 

Volvos kursansvariga kan dela in kursmaterialet i olika avsnitt. Presentationsverktyget hanterar olika mallar för hela kurser och för de olika kapitlen. Verktyget gör det enkelt för användaren att skapa dynamiska menyer med länkar.

Volvos verktyg innehåller också funktioner för att skriva ut en hel kurs bestående av många kapitel, skapa PDF av en hel kurs, bildbank, illustrationsbank etc.

 

Verktyget har specialbyggda funtioner för att skapa kursmaterial.

Verktyget har specialbyggda funtioner för att skapa kursmaterial.