Wordmallar åt Södertälje kommun

Rabarber tog fram mallar för Office i samband med att Södertälje kommun effektiviserade sitt sätt att arbeta med Officeprogrammen år 2013. När man 2019 bestämde sig för att göra om den grafiska profilen och också göra en översyn av mallarna fick vi åter uppdraget att hjälpa kommunen.

I samråd med Södertälje kommun och kommunikationsbyrån Ryter togs det fram mallar och verktyg för hela Officepaketet, dvs Word, Excel och PowerPoint.

I Word reviderades befintliga mallar för kontorsdokument, som brev, rapporter, tjänsteskrivelser och protokoll . Det togs också fram ett antal nya dokumentmallar för exempelvis yttranden och kallelser. Samtliga mallar är smarta mallar där användaren kan bland annat välja språk och styra vilken logotyp som infogas. Användaren väljer vilket kontor eller nämnd man tillhör i en listruta som styrs automatiskt av mallarna. Alla information infogas automatiskt i rätt positioner och sidhuvud och sidfötter skapas av mallarna.

Vill användaren ändra uppgifterna i efterhand görs det via en smart dialogruta.

Exempeldokument

Några exempel på Wordmallar som har skapats åt Södertälje kommun.

Förutom vanliga kontorsmallar för Word, skapade vi ett antal layoutmallar. Denna typ av mallar gör att användarna kan skapa foldrar och affischer direkt i Word. Genom att ha Wordmallar för den typen av dokument, kan vanliga användare enkelt skapa snygga trycksaker. Användarna bygger upp foldrarna och affischerna sida för sida och kan välja olika layout för de olika sidor som skapas. Kontakta gärna Rabarber för en demonstration av den här typen av mallar.

Exempelmallar

Foldermallar gör det möjligt att skapa broschyrer i olika format.

Logotype Wordmallar åt Södertälje kommun Rabarber har skapat ett antal Wordmallar åt Södertälje kommun för vanliga kontorsdokument som tjänsteskrivelser, protokoll och rapporter. Utöver det tog vi också fram specialanpassade Wordmallar för trycksaker som affischer, foldrar och broschyrer.  
LKAB effektiviserar med smarta mallar När LKAB tog ett helhetsgrepp runt sin grafiska profil fick Rabarber uppdraget att utveckla Word- och PowerPoint-mallar. Smarta mallar som ska fungera i hela koncernen togs fram.  
Logotype Heltäckande Officelösning åt Advokatfirman Vinge Ett av de största Wordmallsprojekten vi har arbetat med är Advokatfirman Vinges mallprojekt. Wordmallarna är helt specialanpassade efter Vinges önskemål. Förutom Wordmallar skapade vi också en presentationslösning och diagramfunktion som ger Advokatfirman Vinge en heltäckande lösning för Office.  
Wordmallar åt Uppsalahem Rabarber tog fram ett antal riktigt snygga Wordmallar för att skapa brev, informationsblad, trapphusinformation, blanketter, pressmeddelanden och rapporter åt Uppsalahem.  
Rabarber vidareutvecklar Lantmännens Wordmallar Rabarber har i ett flertal år arbetat med Lantmännens mallar. Mallarna används av hela Lantmännen-koncernen och finns anpassade för flera olika versioner av Office.  
Logotype Smarta Officemallar åt SOS Alarm Rabarber skapade bland annat Wordmallar för brev, rapporter, mötesanteckningar och styrande dokument åt SOS Alarm. Mallarna har många smarta funktioner som hjälper användarna att arbeta effektivt i Word.  

Några fler projekt där vi har utvecklat Wordmallar: