Wordmallar åt Södertälje kommun

Rabarber tog fram mallar för Office i samband med att Södertälje kommun effektiviserade sitt sätt att arbeta med Officeprogrammen år 2013. När man 2019 bestämde sig för att göra om den grafiska profilen och också göra en översyn av mallarna fick vi åter uppdraget att hjälpa kommunen.

I samråd med Södertälje kommun och kommunikationsbyrån Ryter togs det fram mallar och verktyg för hela Officepaketet, dvs Word, Excel och PowerPoint.

I Word reviderades befintliga mallar för kontorsdokument, som brev, rapporter, tjänsteskrivelser och protokoll . Det togs också fram ett antal nya dokumentmallar för exempelvis yttranden och kallelser. Samtliga mallar är smarta mallar där användaren kan bland annat välja språk och styra vilken logotyp som infogas. Användaren väljer vilket kontor eller nämnd man tillhör i en listruta som styrs automatiskt av mallarna. Alla information infogas automatiskt i rätt positioner och sidhuvud och sidfötter skapas av mallarna.

Vill användaren ändra uppgifterna i efterhand görs det via en smart dialogruta.

Exempeldokument

Några exempel på Wordmallar som har skapats åt Södertälje kommun.

Förutom vanliga kontorsmallar för Word, skapade vi ett antal layoutmallar. Denna typ av mallar gör att användarna kan skapa foldrar och affischer direkt i Word. Genom att ha Wordmallar för den typen av dokument, kan vanliga användare enkelt skapa snygga trycksaker. Användarna bygger upp foldrarna och affischerna sida för sida och kan välja olika layout för de olika sidor som skapas. Kontakta gärna Rabarber för en demonstration av den här typen av mallar.

Exempelmallar

Foldermallar gör det möjligt att skapa broschyrer i olika format.