Rabarber utvecklar Wordmallar för trycksaker åt Enköpings kommun

Enköpings kommun har tagit fram ett snyggt manér för foldrar, affischer och andra trycksaker. Istället för att skapa den här typen av dokument i InDesign, ville de att vanliga användare skulle kunna sätta ihop trycksakerna direkt i Word. Det skulle vara enkelt att infoga bilder och att jobba med den framtagna färgpaletten. Bilder och färger skulle förstås bli rätt!


Rabarbers uppdrag innefattade en överföring av den framtagna layouten till Word. I Wordmallarna såg en logotypfunktion till att samtliga enheter inom kommunen skulle kunna använda samma mallar. Vi skapade programmerade lösningar för en bildbank så att användarna enkelt fick tillgång till rätt bilder i rätt storlek och upplösning. Vi utvecklade också en färgfunktion som tillgängliggjorde Enköpings kommuns färgpalett samt en funktion som gjorde det möjligt att infoga olika layouter från en ”palett” för att på så sätt bygga upp flersidiga foldrar, en sida i taget.

Rabarber vidareutvecklar Lantmännens Wordmallar Rabarber har i ett flertal år arbetat med Lantmännens mallar. Mallarna används av hela Lantmännen-koncernen och finns anpassade för flera olika versioner av Office.  
LKAB effektiviserar med smarta mallar När LKAB tog ett helhetsgrepp runt sin grafiska profil fick Rabarber uppdraget att utveckla Word- och PowerPoint-mallar. Smarta mallar som ska fungera i hela koncernen togs fram.  
Logotype Wordmallar åt Södertälje kommun Rabarber har skapat ett antal Wordmallar åt Södertälje kommun för vanliga kontorsdokument som tjänsteskrivelser, protokoll och rapporter. Utöver det tog vi också fram specialanpassade Wordmallar för trycksaker som affischer, foldrar och broschyrer.  
Logotype Smarta Officemallar åt SOS Alarm Rabarber skapade bland annat Wordmallar för brev, rapporter, mötesanteckningar och styrande dokument åt SOS Alarm. Mallarna har många smarta funktioner som hjälper användarna att arbeta effektivt i Word.  
Wordmallar åt Uppsalahem Rabarber tog fram ett antal riktigt snygga Wordmallar för att skapa brev, informationsblad, trapphusinformation, blanketter, pressmeddelanden och rapporter åt Uppsalahem.  
Logotype Heltäckande Officelösning åt Advokatfirman Vinge Ett av de största Wordmallsprojekten vi har arbetat med är Advokatfirman Vinges mallprojekt. Wordmallarna är helt specialanpassade efter Vinges önskemål. Förutom Wordmallar skapade vi också en presentationslösning och diagramfunktion som ger Advokatfirman Vinge en heltäckande lösning för Office.  

Några fler projekt där vi har utvecklat Wordmallar: