Rabarber utvecklar Wordmallar för trycksaker åt Enköpings kommun

Enköpings kommun har tagit fram ett snyggt manér för foldrar, affischer och andra trycksaker. Istället för att skapa den här typen av dokument i InDesign, ville de att vanliga användare skulle kunna sätta ihop trycksakerna direkt i Word. Det skulle vara enkelt att infoga bilder och att jobba med den framtagna färgpaletten. Bilder och färger skulle förstås bli rätt!


Rabarbers uppdrag innefattade en överföring av den framtagna layouten till Word. I Wordmallarna såg en logotypfunktion till att samtliga enheter inom kommunen skulle kunna använda samma mallar. Vi skapade programmerade lösningar för en bildbank så att användarna enkelt fick tillgång till rätt bilder i rätt storlek och upplösning. Vi utvecklade också en färgfunktion som tillgängliggjorde Enköpings kommuns färgpalett samt en funktion som gjorde det möjligt att infoga olika layouter från en ”palett” för att på så sätt bygga upp flersidiga foldrar, en sida i taget.