Heltäckande Officelösning åt Advokatfirman Vinge

Advokatfirman Vinge kontaktade Rabarber i samband med att man skulle byta Office-version. Samtidigt ville man, en gång för alla, säkerställa att Officemallarna uppfyllde användarnas önskemål och krav. I samband med att vi gjorde om samtliga mallar gjordes också en del grafiska justeringar. Wordmallarna fick nya typsnitt och ny placering av logotypen samt ny sidfot. Vissa mallar uppdaterades också med nya försättsblad. Men huvudfokus var på funktionaliteten som behövde ses över totalt.

 

Wordmall

Vinges Wordmallar har många smarta funktioner

 

I samband med att vi gjorde om Advokatfirman Vinges Wordmallar beslöt man också att uppdatera sin presentationslösning. Lösningen har en bildbanksfunktion som bland annat säkerställer att användarna arbetar med rätt bilder i rätt upplösning men också att logotypen infogas ovanpå utfallande bilder.

Exempelsidor

Olika layouter i presentationslösningen

 

Även presentationsmallen har många smarta funktioner. Mallarna är anpassade för wideformat (16:9), men också för utskrift i liggande A4-format samt för det klassiska 4:3-formatet.

 

Liggande A4 och wide

Layouterna i liggande A4-mallen har vit bakgrund och mindre text.

 

Presentationslösningen har bland annat funktionalitet för att hantera färger och bilder men också diagramfunktionalitet. Vidare har samtliga Vinges mallar funktioner för att infoga och hantera dokumentnummer och märkning av konfidentialitet.

 

Diagramexempel

Diagrammen kan skapas i Excel eller i PowerPoint

LKAB effektiviserar med smarta mallar När LKAB tog ett helhetsgrepp runt sin grafiska profil fick Rabarber uppdraget att utveckla Word- och PowerPoint-mallar. Smarta mallar som ska fungera i hela koncernen togs fram.  
Wordmallar åt Uppsalahem Rabarber tog fram ett antal riktigt snygga Wordmallar för att skapa brev, informationsblad, trapphusinformation, blanketter, pressmeddelanden och rapporter åt Uppsalahem.  
Logotype Smarta Officemallar åt SOS Alarm Rabarber skapade bland annat Wordmallar för brev, rapporter, mötesanteckningar och styrande dokument åt SOS Alarm. Mallarna har många smarta funktioner som hjälper användarna att arbeta effektivt i Word.  
Logotype Wordmallar åt Södertälje kommun Rabarber har skapat ett antal Wordmallar åt Södertälje kommun för vanliga kontorsdokument som tjänsteskrivelser, protokoll och rapporter. Utöver det tog vi också fram specialanpassade Wordmallar för trycksaker som affischer, foldrar och broschyrer.  
Logotype Heltäckande Officelösning åt Advokatfirman Vinge Ett av de största Wordmallsprojekten vi har arbetat med är Advokatfirman Vinges mallprojekt. Wordmallarna är helt specialanpassade efter Vinges önskemål. Förutom Wordmallar skapade vi också en presentationslösning och diagramfunktion som ger Advokatfirman Vinge en heltäckande lösning för Office.  
Rabarber vidareutvecklar Lantmännens Wordmallar Rabarber har i ett flertal år arbetat med Lantmännens mallar. Mallarna används av hela Lantmännen-koncernen och finns anpassade för flera olika versioner av Office.  

Några fler projekt där vi har utvecklat Wordmallar: