Rabarber vidareutvecklar Lantmännens Wordmallar

Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk med varumärken som Axa, Kronfågel, Start, Weibulls etc. Rabarber har under flera år varit Lantmännens leverantör när det gäller att skapa effektiva mallar för Word, Excel och PowerPoint.

Lantmännen mallar

Lantmännens mallar gör det enkelt för användarna att skapa snygga dokument.

Mallarna används av hela Lantmännen-koncernen och finns anpassade för flera olika versioner av Office.

Exempel på mallar som är framtagna för Lantmännen:

Brev, Fax, Protokoll, Rapport, Nyhetsbrev, Beslut, Namnetiketter, Pärmetiketter och Diplom

Några exempel på funktioner som återfinns i Wordmallarna är:

– Logotypefunktion med dynamisk bildbank för Lantmännens logotyper
– Utökad profilfunktion med möjlighet för användarna att lägga upp flera avsändarprofiler
– Funktion för att välja mellan Lantmännens siluetter/designbilder
– Rubriknumreringsfunktion
– Försättsbladsfunktion