Rabarber vidareutvecklar Lantmännens Wordmallar

Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk med varumärken som Axa, Kronfågel, Start, Weibulls etc. Rabarber har under flera år varit Lantmännens leverantör när det gäller att skapa effektiva mallar för Word, Excel och PowerPoint.

Mallarna används av hela Lantmännen-koncernen och finns anpassade för flera olika versioner av Office.

Exempel på mallar som är framtagna för Lantmännen:

Brev, Fax, Protokoll, Rapport, Nyhetsbrev, Beslut, Namnetiketter, Pärmetiketter och Diplom

Några exempel på funktioner som återfinns i Wordmallarna är:

– Logotypefunktion med dynamisk bildbank för Lantmännens logotyper
– Utökad profilfunktion med möjlighet för användarna att lägga upp flera avsändarprofiler
– Funktion för att välja mellan Lantmännens siluetter/designbilder
– Rubriknumreringsfunktion
– Försättsbladsfunktion

Logotype Smarta Officemallar åt SOS Alarm Rabarber skapade bland annat Wordmallar för brev, rapporter, mötesanteckningar och styrande dokument åt SOS Alarm. Mallarna har många smarta funktioner som hjälper användarna att arbeta effektivt i Word.  
Logotype Wordmallar åt Södertälje kommun Rabarber har skapat ett antal Wordmallar åt Södertälje kommun för vanliga kontorsdokument som tjänsteskrivelser, protokoll och rapporter. Utöver det tog vi också fram specialanpassade Wordmallar för trycksaker som affischer, foldrar och broschyrer.  
Wordmallar åt Uppsalahem Rabarber tog fram ett antal riktigt snygga Wordmallar för att skapa brev, informationsblad, trapphusinformation, blanketter, pressmeddelanden och rapporter åt Uppsalahem.  
Logotype Heltäckande Officelösning åt Advokatfirman Vinge Ett av de största Wordmallsprojekten vi har arbetat med är Advokatfirman Vinges mallprojekt. Wordmallarna är helt specialanpassade efter Vinges önskemål. Förutom Wordmallar skapade vi också en presentationslösning och diagramfunktion som ger Advokatfirman Vinge en heltäckande lösning för Office.  
LKAB effektiviserar med smarta mallar När LKAB tog ett helhetsgrepp runt sin grafiska profil fick Rabarber uppdraget att utveckla Word- och PowerPoint-mallar. Smarta mallar som ska fungera i hela koncernen togs fram.  
Rabarber vidareutvecklar Lantmännens Wordmallar Rabarber har i ett flertal år arbetat med Lantmännens mallar. Mallarna används av hela Lantmännen-koncernen och finns anpassade för flera olika versioner av Office.  

Några fler projekt där vi har utvecklat Wordmallar: