PowerPointmall med bildbank och utökad sidfot för SAAB

Liedgren Design tog fram formen och Rabarber utvecklade en avancerad PowerPointmall för Saabs presentationer. Presentationsmallen innefattar val av olika försättsblad, en utökad sidfotsfunktion och en bildbanksfunktion. Bildbanken gör det möjligt att låta användarna infoga snygga bilder som placeras exakt i de positioner som är aktuella för den valda bildlayouten. Självklart får bilderna då också rätt upplösning och storlek – allt för att minska risken för onödigt tunga presentationer.
Vårt verktyg för Saabs presentationer används world-wide av många tusen användare.

Mallen har ett antal smarta funktioner för att infoga olika typer av textrutor, pictogram etc, vilket ger användarna rejält med svängrum att anpassa sina presentationer.

Den utökade sidfotsfunktionen ger användarna möjlighet att styra exakt vad som ska visas i sidfoten. Förutom de vanliga fälten för datum, bildnummer och sidfotstext har Saab ett antal andra fält som de kan välja att infoga, till exempel säkerhetsklass, referensnummer, versionsnummer etc.

Rabarber har också utvecklat ett Excel-verktyg för att skapa diagram enligt den grafiska profilen åt Saab.