Rabarber skapar Teracoms Officemallar

Rabarber har skapat lösningarna för Teracoms mallar i Word, Excel och PowerPoint. Vårt fokus var som vanligt att skapa användarvänliga och dynamiska mallar med smarta funktioner. Teracoms mallar har t ex adressfunktion, logotypefunktion och ett antal smarta funktioner för att infoga olika typer av grafiska designelement, välja mellan olika layouter för försättsblad etc. Det finns också funktioner för att hantera innehållsförteckningar, sätta på och stänga av rubriknumrering och arbeta med textformateringen. Mallarna har funktion för att styra säkerhetsklass/informationsklass.

 

Rapportmall

I Teracoms rapportmall kan användaren välja mellan olika utseenden på försättsbladet.