Rabarber skapar Teracoms Officemallar

Rabarber har skapat lösningarna för Teracoms mallar i Word, Excel och PowerPoint. Vårt fokus var som vanligt att skapa användarvänliga och dynamiska mallar med smarta funktioner. Teracoms mallar har t ex adressfunktion, logotypefunktion och ett antal smarta funktioner för att infoga olika typer av grafiska designelement, välja mellan olika layouter för försättsblad etc. Det finns också funktioner för att hantera innehållsförteckningar, sätta på och stänga av rubriknumrering och arbeta med textformateringen. Mallarna har funktion för att styra säkerhetsklass/informationsklass.

 

Rapportmall

I Teracoms rapportmall kan användaren välja mellan olika utseenden på försättsbladet.

Rabarber vidareutvecklar Lantmännens Wordmallar Rabarber har i ett flertal år arbetat med Lantmännens mallar. Mallarna används av hela Lantmännen-koncernen och finns anpassade för flera olika versioner av Office.  
Logotype Smarta Officemallar åt SOS Alarm Rabarber skapade bland annat Wordmallar för brev, rapporter, mötesanteckningar och styrande dokument åt SOS Alarm. Mallarna har många smarta funktioner som hjälper användarna att arbeta effektivt i Word.  
Logotype Heltäckande Officelösning åt Advokatfirman Vinge Ett av de största Wordmallsprojekten vi har arbetat med är Advokatfirman Vinges mallprojekt. Wordmallarna är helt specialanpassade efter Vinges önskemål. Förutom Wordmallar skapade vi också en presentationslösning och diagramfunktion som ger Advokatfirman Vinge en heltäckande lösning för Office.  
LKAB effektiviserar med smarta mallar När LKAB tog ett helhetsgrepp runt sin grafiska profil fick Rabarber uppdraget att utveckla Word- och PowerPoint-mallar. Smarta mallar som ska fungera i hela koncernen togs fram.  
Logotype Wordmallar åt Södertälje kommun Rabarber har skapat ett antal Wordmallar åt Södertälje kommun för vanliga kontorsdokument som tjänsteskrivelser, protokoll och rapporter. Utöver det tog vi också fram specialanpassade Wordmallar för trycksaker som affischer, foldrar och broschyrer.  
Wordmallar åt Uppsalahem Rabarber tog fram ett antal riktigt snygga Wordmallar för att skapa brev, informationsblad, trapphusinformation, blanketter, pressmeddelanden och rapporter åt Uppsalahem.  

Några fler projekt där vi har utvecklat Wordmallar: