Diagramverktyg åt Newsec

Rabarber har skapat mallar åt Newsec för såväl Word, PowerPoint som Excel. I Excel har vi skapat ett verktyg för att formge diagram och tabeller. Newsec har en färgpalett som är tongivande i företagets grafiska manér. Därför vill man att alla användare enkelt ska kunna skapa diagram och variera sig mellan de olika färger som paletten innehåller.

Newsec har också ett specialtypsnitt som ska användas i diagram och tabeller. Det diagram- och tabellverktyg som vi har utvecklat säkerställer detta.

 

Diagramverktyg

Newsecs diagramverktyg gör det enkelt att skapa snygga diagram